Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Ikuti Kami Dengan Cara Klik Disini

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. Wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. Kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " Jlentrehe palupi. (Kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) wose crita kasebut yaiku?

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " jlentrehe palupi. (kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) wose crita kasebut yaiku:

  1. ini.
  2. palupi sarujuk menawa pengetan dina kartini bocah putri padha nganggo kebaya lan jaritan.
  3. palupi ora sarujuk manawa pengetan dina kartini bocah putri padha nganggo kebaya lan jaritan.
  4. palupi sarujuk menawa mengeti dina kartini.

Jawabannya adalah d. palupi sarujuk menawa mengeti dina kartini.

Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " jlentrehe palupi. (kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) wose crita kasebut yaiku palupi sarujuk menawa mengeti dina kartini.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. ini menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. palupi sarujuk menawa pengetan dina kartini bocah putri padha nganggo kebaya lan jaritan menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban c. palupi ora sarujuk manawa pengetan dina kartini bocah putri padha nganggo kebaya lan jaritan menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Jawaban d. palupi sarujuk menawa mengeti dina kartini menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah d. palupi sarujuk menawa mengeti dina kartini.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.

Posting Komentar untuk "Wacan 1 " dinten kartini menika rak kanggo ngurmati raden ajeng kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha ingkang kedah dipuntindakaken putri indonesia. Wanita indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados saged sahabat kalih para priyantun. Kamangka kebaya menika rak satunggaling simbol kekiranganipun wanita, kados ingkang dipun dingendikakake ki dalang, bilih wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung. " Jlentrehe palupi. (Kapethik saking cariyos cekak: antarane kartini lan palupi) wose crita kasebut yaiku?"