Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Ikuti Kami Dengan Cara Klik Disini

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). Dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. Kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun, utawi kita titip pake wonten wande. Tangan kula menawi setunggal piscok kasade rp800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -Manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku?

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun, utawi kita titip pake wonten wande. tangan kula menawi setunggal piscok kasade rp800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku:

  1. eksposisi.
  2. menehi bantuan kanggo warga panti kabeh.
  3. nglatih wirausaha kanggo warga panti asuhan.
  4. ngejak warga panti bukak toko gedhe.

Jawabannya adalah c. nglatih wirausaha kanggo warga panti asuhan.

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun, utawi kita titip pake wonten wande. tangan kula menawi setunggal piscok kasade rp800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku nglatih wirausaha kanggo warga panti asuhan.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. eksposisi menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. menehi bantuan kanggo warga panti kabeh menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban c. nglatih wirausaha kanggo warga panti asuhan menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Jawaban d. ngejak warga panti bukak toko gedhe menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah c. nglatih wirausaha kanggo warga panti asuhan.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.

Posting Komentar untuk "Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). Dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. Kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun, utawi kita titip pake wonten wande. Tangan kula menawi setunggal piscok kasade rp800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -Manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken bab sing diandharake ing pidato kasebut yaiku?"