Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Ikuti Kami Dengan Cara Klik Disini

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). Dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. Kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun utawi kita titip pake wonten wande. Etangan kula menawi setunggal piscok kasade rp. 800, -Saged pikantuk keuntungan rp. 300, -Manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken gagasan sing ditawakake kanggo ngelatih mandiri warga panti asuhan yaiku?

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun utawi kita titip pake wonten wande. etangan kula menawi setunggal piscok kasade rp. 800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken gagasan sing ditawakake kanggo ngelatih mandiri warga panti asuhan yaiku:

  1. sila ke empat dan kelima.
  2. golek bantuan.
  3. dodolan panganan.
  4. gawe pisang coklat.

Jawabannya adalah d. gawe pisang coklat.

Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun utawi kita titip pake wonten wande. etangan kula menawi setunggal piscok kasade rp. 800, -saged pikantuk keuntungan rp. 300, -manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken gagasan sing ditawakake kanggo ngelatih mandiri warga panti asuhan yaiku gawe pisang coklat.

Penjelasan dan Pembahasan

Jawaban a. sila ke empat dan kelima menurut saya ini salah, karena sudah menyimpang jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban b. golek bantuan menurut saya ini juga salah, karena setelah saya cek di buku ternyata lebih tepat untuk jawaban pertanyaan lain.

Jawaban c. dodolan panganan menurut saya ini malah 100% salah, karena tidak masuk dalam pembahasan yang ada pada buku pelajaran.

Jawaban d. gawe pisang coklat menurut saya ini yang benar, karena sudah tertulis dengan jelas pada buku dan catatan rangkuman pelajaran.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang paling benar adalah d. gawe pisang coklat.

Jika masih ada pertanyaan lain, dan masih bingung untuk memilih jawabannya. Bisa tulis saja dikolom komentar. Nanti saya bantu memberikan jawaban yang benar.

Posting Komentar untuk "Wacanen teks pidhato ing ngisor iki kanthi premati ! Bapak-ibu serta para kanca ingkang kula hurmati, kula gadhah idhe, kanggo ngelatih wirausaha tumrap warga panti mriki inggih punika mbikak usaha damel piscok (pisang coklat). Dhasaripun, ing tlatah mriki kathah ngasilaken pisang, reginipun mirah, prosesipun gampil. Kanthi mekaten sasampunipun dados piscok saget dipun sade wonten alun-alun utawi kita titip pake wonten wande. Etangan kula menawi setunggal piscok kasade rp. 800, -Saged pikantuk keuntungan rp. 300, -Manawi sedinten saget nyade 300 iki, sampun kathah keuntungan ingkang saget kita ngempalaken gagasan sing ditawakake kanggo ngelatih mandiri warga panti asuhan yaiku?"